Villa Fredrikke

Villa Fredrikke aktivitetshus i Dammen
er et tilbud til personer med demens i tidlig fase og deres pårørende. Vi har åpent hver ukedag fra 10.00-14.00.

Kontaktinformasjon