Vårt arbeid

Sanitetsforeningene i Buskerud deltar i N.K.S. sine satsingsområder gjennom informasjon på møter. Der opplyses det blant annet om kvinnehelse, barn og unge, integrering og om eldres helse- og livsvilkår.


I nærmiljøet
Foreningene er aktive i sitt nærmiljø og det legges hvert år ned stor innsats til det beste for samfunnet. Målet er å skaffe midler til våre merkesaker, til lokalsamfunnet og til N.K.S. sine fond for forskning og rehabilitering. Sanitetskvinnene tilbyr et bredt spekter av aktiviteter i tillegg til ordinære møter: Deltar i Jentebølgen, serverer skolefrokost, gir leksehjelp, holder strikkekafeèr, hjelper til i idrettshaller, arrangerer skirenn, juletrefester, eldretreff etc. Via salg av fastelavnsris, maiblomster, loddsalg og andre inntektsbringende tiltak kommer det inn penger som de gir videre til N.K.S. sine fond for forskning og utvikling, og til lokale tiltak innenfor våre satsingsområder.

Fylkesstyret arrangerer hvert år møter for foreningene. Det siste året har fylkets hovedsatsing vært den nye tillitsvalgtopplæringen. Det har til sammen deltatt 180 sanitetskvinner på disse kursene.

Beredskap
Omsorgsberedskap har vært et område som vi har satset mye på. Målet er at vi skal kunne bistå samfunnet med hus, mat og omsorg når det inntrer kriser, ulykker eller andre ting hvor samfunnet trenger ekstra krefter. Våre 5 grupper er tilsluttet kommunenes beredskapsplaner og trer i aksjon når alarmen går i nærmiljøet, i henhold til avtaler og utkalling fra kommunen og politiet. Det er slike grupper i Modum, Lier, Flesberg Røyken og Kongsberg kommuner.