Tips til fysiske aktiviteter

Nesbyen:
- Svømming som subsidieres noe
- Turgåing, arrangere faste dager/kvelder
Åsa:
- Anbefaler samarbeid med Frivillighetssentralen - aktuelt på mindre steder.