Aktiviteter

N.K.S. har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn.
Våre medlemmer yter en betydelig frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet. Gjennom vårt arbeid har vi spesielt fokus på å bidra til bedre livsvilkår for kvinner.

Vi er Norges største kvinneorganisasjon og ønsker å invitere deg med på laget. Selv om du ikke er aktiv, er du velkommen til å delta på møter i lokalforeningene og sanitetskvinnenes arrangementer. Les mer om oss under de enkelte arbeidsområdene og våre virksomheter.

Medlemsbladet Fredrikke inneholder mye aktuelt stoff om våre saker.