Omsorgsberedskap

Omsorgsberedskap har vært et område som vi har satset mye på. Målet er at vi skal kunne bistå samfunnet med hus, mat og omsorg når det inntrer kriser, ulykker eller andre ting hvor samfunnet trenger ekstra krefter. Våre 5 grupper er tilsluttet kommunenes beredskapsplaner og trer i aksjon når alarmen går i nærmiljøet, i henhold til avtaler og utkalling fra kommunen og politiet. Det er slike grupper i Modum, Lier, Flesberg, Røyken og Kongsberg kommuner.