Aktiviteter

N.K.S. har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn.